Uľahčite si prácu so snímačmi kódov

Pre zjednodušenie a zefektívnenie práce s evidenciou veľkého množstvom rôzneho tovaru je vhodné použiť snímače čiarových alebo QR kódov, ktorými je tento tovar vybavený. Pokiaľ čiarový kôd na tovare chýba je možné tento kód, ktorý obsahuje nami zadané parametre o tovare vytlačit a na tovar pre následnú jednoduchšiu evidenciu nalepiť. Takto si môžete jedinečne označiť napr.knihy v knižnici, vybavenie kancelárie - inventár, vzorky v nemocnici alebo ap. Zariadenia ktoré dokážu prečítať takúto sústavu znakov sa nazývajú snímače, čitačky alebo skenery kódov.

Predaj skenerov

Predaj skenerov rôznych typov fy.Manhattan, Birch, Motorola podľa požiadaviek klientov

Tvorba 1D a 2D kódov

Vytvoríme 1D a 2D kódy podľa potreby

systém riadenia za pomoci kódov

potrebujete verifikovať jednotlivé fázy výroby alebo obehu tovaru vo firme - máme pre Vás riešenie

Vývoj

Vývoj softvérových riešení podľa požiadaviek klientov od tvorby užívateľských excelových tabuliek až po komplexné skladové hospodárstvo

Snímač čiarových kódov pasov hovädzieho dobytka a psov

<p style="text-align: left">Vysokokvalitný CCD snímač thaiwanskej firmy BIRCH špeciálne naprogramovaný na skenovanie čísel zvierat z pasov hovädzieho dobytka a psov a ich následný prenos do počítača s priamym použitím v aplikovaných softvéroch.</p>

České a poľské pasy hovädzieho dobytka

Plne funkčné čítanie čiarových kódov z českých a poľských pasov hovädzieho dobytka v 12 miestnom formáte. Snímač BIRCH sníma čiarové kódy slovenských, českých, poľských pasov v plnom formáte a po doprogramovaní aj  maďarských, rakúskych pasov v plnom 12 miestom formáte.

22 okt 17 administrator

Pridaná podpora pre rakúske pasy

Pre registrovaných používateľov je v časti podpora pridané nastavenie snímača BIRCH pre doplnenie rakúskych pasov hovädzieho dobytka na 12 miestny format čísla pasu hovädzieho dobytka. Úprava odstraňuje chýbajúce tri nuly v pase.

21 okt 17 administrator

Pridaná podpora pre maďarské pasy

Pre registrovaných používateľov je v časti podpora pridané nastavenie snímača BIRCH pre doplnenie maďarských pasov hovädzieho dobytka na 12 miestny format čísla pasu hovädzieho dobytka. Úprava odstraňuje chýbajúce dve nuly v pase.

19 okt 17 administrator

AKCIOVIÁ PONUKA PRE PRVÝCH 20 OBJEDNÁVOK Snímač čiarových kódov + zadarmo porovnávací program

Využite akciovú ponuku na kúpu kvalitného a spoľahlivého CCD snímača čiarových kódov špeciálne naprogramovaného (doplnenie chýbajúceho kódy krajiny a doplnenie dĺžky čísla na dvanásť znakov)  pre čítanie slovenských pasov hovädzieho dobytka spolu s porovnávacím programom, ktorý je zdarma a umožní Vám zistiť nedostatky vo vedení jednotlivých evidencií hovädzieho dobytka. Softvér je možné upraviť aj na iné porovnávacie súbory a to až […]

09 apr 16 administrator

Excelové riešenia

Špeciálnu porovnávacie zostavy ako nadstavba programu MS EXCEL Vám umožní porovnať viacero súborov dát/ čísel / v rôznych zoznamoch s vytvorením konečného porovnania chýbajúcich alebo nadbytočných dát v prehľadnej tabuľke, systém je schopný zaznamenať duplicitné dáta. V praxi umožní napríklad porovnať evidenciu zvierat- hovädzieho dobytka vedeného v CEHZ , farmovom registri , v pasoch zvierat ako aj zoznam […]

09 apr 16 administrator

Snímač čiarových kódov pasov hovädzieho dobytka a psov

Vysokokvalitné CCD snímače americkej firmy Manhattan a  thaiwanskej firmy BIRCH špeciálne naprogramovaný na skenovanie čísel zvierat z pasov hovädzieho dobytka a psov a ich následný prenos do počítača s priamym použitím v aplikovaných softvéroch. Snímač  je naprogramovaný pre slovenské pasy hovädzieho dobytka. V prípade neúplného kódu pri slovenských pasoch snímač vyhodnotí počet chýbajúcich O do […]

08 apr 16 administrator