Blog Detail

Excelové riešenia

09 apr 16
administrator
No Comments

Špeciálnu porovnávacie zostavy ako nadstavba programu MS EXCEL Vám umožní porovnať viacero súborov dát/ čísel / v rôznych zoznamoch s vytvorením konečného porovnania chýbajúcich alebo nadbytočných dát v prehľadnej tabuľke, systém je schopný zaznamenať duplicitné dáta. V praxi umožní napríklad porovnať evidenciu zvierat- hovädzieho dobytka vedeného v CEHZ , farmovom registri , v pasoch zvierat ako aj zoznam zvierat fyzicky prítomných na farme aj pri počtoch nad 2000 ks zvierat. Vo výstupe získate informácie o:

  • Zvieratách v CEHZ bez pasu
  • Zvieratách v CEHZ ktoré nie sú vo farmovom registri
  • Pase zvieraťa ktoré nie je v CEHZ
  • Pase zvieraťa , ktorý nie je vo farmovom registri
  • Zvierati ktoré je vo farmovom registri  a nie je v CEHZ
  • Zvieratách, ktoré nemajú pas
  • Zvieratách, ktoré nie sú v CEHZ
  • Zvieratách ktoré nie sú vo farmovom registri