Monthly Archives:október 2017

České a poľské pasy hovädzieho dobytka

22 okt 17
administrator
No Comments
Plne funkčné čítanie čiarových kódov z českých a poľských pasov hovädzieho dobytka v 12 miestnom formáte. Snímač BIRCH sníma čiarové kódy slovenských, českých, poľských pasov v plnom formáte a po doprogramovaní aj  maďarských, rakúskych pasov v plnom 12 miestom formáte.
Read More…

Pridaná podpora pre rakúske pasy

21 okt 17
administrator
No Comments

Pre registrovaných používateľov je v časti podpora pridané nastavenie snímača BIRCH pre doplnenie rakúskych pasov hovädzieho dobytka na 12 miestny format čísla pasu hovädzieho dobytka. Úprava odstraňuje chýbajúce tri nuly v pase.

Read More…

Pridaná podpora pre maďarské pasy

19 okt 17
administrator
No Comments

Pre registrovaných používateľov je v časti podpora pridané nastavenie snímača BIRCH pre doplnenie maďarských pasov hovädzieho dobytka na 12 miestny format čísla pasu hovädzieho dobytka. Úprava odstraňuje chýbajúce dve nuly v pase.

Read More…