Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: https://qoki.eu.

Adresa : Ing.Emília Kvokačková , Jabloňova 20, 080 01 Prešov

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

  • Táto webová stránka nezberá a neuchováva dáta o užívateľoch preto nežiadame o súhlas s ich zbieraním. Na základe vyššie uvedeného nemôže umožniť užívateľovi prístup, vymazanie jeho dát alebo informovať o úniku jeho dát, keďže ich nemáme uložené.

Kontaktné formuláre

  • Kontaktný formulár bol po zavedení Nariadenia EÚ zrušený.

Súbory cookies

  • Momentálne nevyužívame cookies pre marketingové a reklamné účely na tomto webe.

Vložený obsah z iných webových stránok

  • Články na tejto webovej stránke neobsahujú vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

S kým zdieľame vaše údaje

  • Keďže Vaše údaje nezbierame nemôžeme ich ani s nikým zdieľať.