Monthly Archives:apríl 2016

AKCIOVIÁ PONUKA PRE PRVÝCH 20 OBJEDNÁVOK Snímač čiarových kódov + zadarmo porovnávací program

09 apr 16
administrator
No Comments

Využite akciovú ponuku na kúpu kvalitného a spoľahlivého CCD snímača čiarových kódov špeciálne naprogramovaného (doplnenie chýbajúceho kódy krajiny a doplnenie dĺžky čísla na dvanásť znakov)  pre čítanie slovenských pasov hovädzieho dobytka spolu s porovnávacím programom, ktorý je zdarma a umožní Vám zistiť nedostatky vo vedení jednotlivých evidencií hovädzieho dobytka. Softvér je možné upraviť aj na iné porovnávacie súbory a to až 4 súborov alfanumerických dát /sklad, evidencia, fakturácia, inventúra ap/.

Excelové riešenia

09 apr 16
administrator
No Comments

Špeciálnu porovnávacie zostavy ako nadstavba programu MS EXCEL Vám umožní porovnať viacero súborov dát/ čísel / v rôznych zoznamoch s vytvorením konečného porovnania chýbajúcich alebo nadbytočných dát v prehľadnej tabuľke, systém je schopný zaznamenať duplicitné dáta. V praxi umožní napríklad porovnať evidenciu zvierat- hovädzieho dobytka vedeného v CEHZ , farmovom registri , v pasoch zvierat ako aj zoznam zvierat fyzicky prítomných na farme aj pri počtoch nad 2000 ks zvierat. Vo výstupe získate informácie o:

  • Zvieratách v CEHZ bez pasu
  • Zvieratách v CEHZ ktoré nie sú vo farmovom registri
  • Pase zvieraťa ktoré nie je v CEHZ
  • Pase zvieraťa , ktorý nie je vo farmovom registri
  • Zvierati ktoré je vo farmovom registri  a nie je v CEHZ
  • Zvieratách, ktoré nemajú pas
  • Zvieratách, ktoré nie sú v CEHZ
  • Zvieratách ktoré nie sú vo farmovom registri

 

Snímač čiarových kódov pasov hovädzieho dobytka a psov

08 apr 16
administrator
No Comments

Vysokokvalitné CCD snímače americkej firmy Manhattan a  thaiwanskej firmy BIRCH špeciálne naprogramovaný na skenovanie čísel zvierat z pasov hovädzieho dobytka a psov a ich následný prenos do počítača s priamym použitím v aplikovaných softvéroch. Snímač  je naprogramovaný pre slovenské pasy hovädzieho dobytka. V prípade neúplného kódu pri slovenských pasoch snímač vyhodnotí počet chýbajúcich O do 12-miestneho čísla a prídá kód krajiny SK. Vzhľadom na nízku spotrebu energie je výhodný najmä pri použití s notebookom.  Ovládač zariadenia sa nainštaluje automaticky.