Blog Detail

České a poľské pasy hovädzieho dobytka

22 okt 17
administrator
No Comments
Plne funkčné čítanie čiarových kódov z českých a poľských pasov hovädzieho dobytka v 12 miestnom formáte. Snímač BIRCH sníma čiarové kódy slovenských, českých, poľských pasov v plnom formáte a po doprogramovaní aj  maďarských, rakúskych pasov v plnom 12 miestom formáte.